ArrangementsplanHøst 2015

Vi vil øke medlemmenes og andre bistandsaktørers faglige kunnskap om bistand og utviklingssamarbeid og tilrettelegge for erfaringsutveksling mellom medlemmene og andre interesserte.